#Sever 1#Sever 2
Những bí mật đáng sợ đằng sau của một cuộc nghiên cứu tập 1 thử thuốc

Những bí mật đáng sợ đằng sau của một cuộc nghiên cứu tập 1 thử thuốc

Nội dung phim

Anh ta là một người nghèo khổ đã được một giám đốc bệnh viện trả một khoản tiền lớn để anh ta sẽ làm người thí nghiệm thuốc. Một loại thuốc mới của bệnh viện có khả năng biến đổi gen của con người. Anh ta đã đồng ý vì khoản tiền lớn đó và sau đó anh ta cũng ở lại bệnh viện đó. Anh ta có một cô y tá riêng chuyên chăm sóc và phục vụ mọi nhu cầu của anh ta. Sau khi uồng viên thuốc vào buổi sáng anh ta đã thay đổi trở nên rất kích động và dễ xúc động hơn. Và rồi khi anh ta nghe nữ y ta nhắc đến người đàn ông khách. Anh ta đã nổi điên và sau đó đã cưỡng hiếp nữ y tá

Diễn viên tham gia phim

N/A