#Sever 1#Sever 2
Tâm tư gái trẻ lấy chồng già may mắn vẫn có thằng con trai mới lớn

Tâm tư gái trẻ lấy chồng già may mắn vẫn có thằng con trai mới lớn

Nội dung phim

Có lẽ những người ngoài người ta nhìn thấy mình cưới một ông chồng già thì cả 100% những người như vậy đều nói mình cưới chồng già là vì tiền thực sự là mình cũng vì tiền một phần nhưng khi về ở cùng ông ấy mình đã nhận ra được rất nhiều điều đó là ông ấy là một người tử tế các bạn ạ, ông ấy không phải lấy tiền ra để đề mình để khiến mình phải làm theo những gì mà ông ấy xắp đặt đặc biệt là những khoảng thời gian gần đây mình có thể nhìn thấy điều ấy ở trong đôi mắt ông ấy mình còn có thể nhìn thấy được sự thật đó là gì nữa cơ, chắc hẳn mọi người khi nhìn thấy người này sẽ biết

Diễn viên tham gia phim

N/A